Skip to content

Hoeveelheid Arthro-5 afhankelijk van gewicht?

2017 april 14

Vraag:
Vraagje over de hoeveelheid per dag van de Arthro-5: 6 x 1 pilletje per dag is prima, werkt heerlijk! Maar mijn man is 110 kg, ik 62 kg en mijn moeder 42 kg. Blijft de hoeveelheid dan gelijk voor iedereen onafhankelijk van gewicht?

Arthro-5

Antwoord:
Bij een lichaamsgewicht dat ruim onder of boven gemiddeld ligt, is het inderdaad mogelijk om de dosering aan te passen. Maar de benodigde aanpassing is niet zo groot als men zou vermoeden op basis van het gewicht.

Het is ook niet per sé noodzakelijk dit te doen. In de meeste wetenschappelijke studies wordt eveneens niet gecorrigeerd voor lichaamsgewicht. Maar dat heeft wellicht ten dele te maken met het feit dat dit het onderzoek verder compliceert.

Er zijn geen goed onderbouwde richtlijnen voor een dosering op basis van verschillen in lichaamsbouw. De aanpassing die ik nu voorstel is daarom een inschatting: Voor uw moeder van 42 kg is 4 capsules Arthro-5 waarschijnlijk een goede dosering. Voor uw man van 110 kg is 6 capsules waarschijnlijk voldoende.

 

Comments are closed.