Skip to content

Osteo-10 goed voor botten?

2017 april 14

Vraag:
Ik las dat u binnenkort met het product Osteo-10 komt, dat goed is voor de botten. Of is het alleen ter voorkoming van verdere verslechtering?

Antwoord:
Over het algemeen wordt er van uit gegaan dat de botdichtheid piekt in de jonge jaren. Daarna is er sprake van een langzame achteruitgang. Een factor die waarschijnlijk een grote rol speelt in die achteruitgang is het niveau van diverse hormonen.

We gaan er van uit dat Osteo-10 het ideale supplement is om het deel van de achteruitgang dat veroorzaakt wordt door voedingstekorten tot stilstand te brengen. Het is zeer compleet.

Naast voeding en hormonen is ook fysieke belasting van de botten een heel belangrijke factor die de balans tussen botopbouw en botafbraak bepaalt. Naar het schijnt is tweemaal daags 1 minuut touwtjespringen een zeer goede prikkel voor de botten om de botdichtheid op peil te houden.

N.B.: Op een gegeven moment zal touwtjespringen niet meer veilig zijn. Wandelen is een goed alternatief (voor botdichtheid is het veel beter dan bijvoorbeeld fietsen). Behalve een positieve invloed op botdichtheid heeft wandelen nog vele andere gezondheidsvoordelen.

Als van de 3 factoren (hormonen, voedingsstoffen, fysieke belasting) er 1 niet op orde is, zullen de botten afnemen in breukbestendigheid en dichtheid. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat wanneer alle 3 de componenten worden verbeterd, dat er wederom sprake zal zijn van verbetering van de botkwaliteit. Maar daarvoor is mogelijk vanaf een bepaalde leeftijd naast een goede aanvoer van voedingsstoffen en een voldoende lichamelijke belasting ook een aanvulling met hormonen nodig.

 

Comments are closed.