Skip to content

Wordt de zuiverheid van de Omega-3 gecontroleerd?

2015 maart 29

Vraag:
Ik heb het product Omega 3 besteld. Ik heb over het product nog een vraag: is de olie gereinigd volgens de EFP™ (Environmentally Friendly Purified) methode? Ik heb alle info gelezen omtrent de Omega 3 van uw product. Maar ik weet niet of die gecontroleerd wordt door onafhankelijk branche of zo. Kunt u mij uitsluitsel hier in geven?

Antwoord Glucosamine.com:
De ‘Environmentally Friendly Purified™’ methode die u aanhaalt wordt gevolgd door een trademark teken (™). Dat betekent dat dit geen algemeen geaccepteerde zuiveringsmethode is, maar vooral een marketingtool voor het bedrijf dat deze methode hanteert.

Omega-3

Ik lees op internet dat EFP™ wordt genoemd als proces dat de zuiverheid garandeert en daarmee de veiligheid van het product als voedingssupplement. De keuze van de naam van de methode is in dat opzicht een beetje vreemd. De naam van de methode impliceert namelijk dat de productiewijze goed is voor het milieu.

Ik zie verder een studie waarin EFP™ visolie wordt gebruikt. Het blijkt om een supplement met ethyl-EPA te gaan! Ethyl-EPA is een ethylester van het visvetzuur EPA. Dit is geen olie meer. Een olie bestaat uit zogenaamde triglyceriden. Een triglyceride bestaat op zijn beurt uit drie vetzuurketens die verbonden zijn met een glycerolmolecuul. Een ethylester supplement kan je technisch gezien geen visolie noemen. Het is een chemisch sterk bewerkte vorm van visolie.

Er worden vraagtekens gezet bij de effecten op de gezondheid van ethylesters. Het lichaam kan deze moeilijker verwerken dan natuurlijke oliën. In enkele Europese landen zijn of waren ethylesters niet toegestaan als voedingsmiddelen. Ik weet niet of de Europese eenwording op het gebied van voedingswetten hier verandering in heeft gebracht.

Onze Omega-3 is van het merk Marinoil. Deze staat bekend als extreem zuiver. Zelf laten wij sinds 2006 jaarlijks een productiebatch door een onafhankelijk laboratorium controleren op verontreinigingen en steeds is de uitslag subliem. De uitslagen zijn per e-mail altijd bij ons op te vragen (info@glucosamine.com).

Comments are closed.