Sluiten
Waardering 9,3 na 5076 recensies
Voor een goed functionerende website maken we gebruik van functionele cookies. Als je hieronder op ‘Oké’ klikt, maken we ook gebruik van analytische cookies (zie onze privacy-pagina). Als je deze laatste cookies niet wilt, klik dan op ‘Weigeren’.
 

Cookie-voorkeuren

Voor een goed functionerende website maken we gebruik van functionele cookies. Als je hieronder op ‘Oké’ klikt, maken we ook gebruik van analytische cookies (zie onze privacy-pagina). Als je deze laatste cookies niet wilt, klik dan op ‘Weigeren’.Zet analytische cookies aan of uit.


Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Glucosamine.com (Souplesse Supplements BV)


Artikel 1.  Toepasselijkheid

1.1  Met het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.

1.2  Op de bestellingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 2.  Bestellingsbevestiging

Als u via de website een bestelling heeft geplaatst en een correct e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een ontvangstbevestiging welke in ieder geval de volgende informatie vermeldt:
(a)  Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b)  De totaalprijs van uw bestelling;
(c)  Uw naam en het adres waar het product naar toe wordt gestuurd.


Artikel 3.  Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Glucosamine.com, tot en met het moment van aflevering aan u.


Artikel 4.  Levertijd

4.1  Glucosamine.com streeft ernaar verzending te laten plaatsvinden binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling. In het weekeinde en op feestdagen vindt geen verzending plaats.

4.2  De verzendduur is afhankelijk van het land van bestemming. Een inschatting is te vinden op de pagina 'Verzending' (onderaan de site). Hoewel Glucosamine.com ernaar streeft bestellingen zo snel mogelijk bij u te laten bezorgen, is zij daarvoor afhankelijk van post- en pakketdiensten. Glucosamine.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen die optreden bij de aflevering.

4.3  Glucosamine.com behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan.


Artikel 5.  Afkoelingsperiode

5.1  Na ontvangst van het product heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van redenen binnen 30 dagen de koopovereenkomst met Glucosamine.com te ontbinden. Het product dient onaangebroken te zijn. 

5.2  Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 wenst te ontbinden, dient u dat per e-mail of telefoon aan te kondigen en het onaangebroken product binnen 30 dagen na ontvangst terug te sturen. U kunt hiervoor in Nederland gebruik maken van het gratis antwoordnummer en in België van het gratis retourformulier dat wij u toesturen.

5.3  Indien u reeds een betaling heeft verricht, zal Glucosamine.com deze terugbetalen binnen 3 dagen na ontvangst van het door u geretourneerde product. Zowel het aankoopbedrag als de eventueel betaalde verzendkosten  worden vergoed.


Artikel 6.  Klachten/Garanties

6.1  U dient eventuele klachten kenbaar te maken bij de klantenservice van Glucosamine.com (voor contactgegevens zie artikel 7 van deze voorwaarden). Glucosamine.com zal binnen 1-2 werkdagen de klacht proberen op te lossen.

6.2  Wanneer Glucosamine.com van mening is dat terecht gereclameerd is omtrent het ontvangen product, is de koper gerechtigd aan Glucosamine.com te verzoeken het product door een soortgelijk product te vervangen dan wel de aankoopprijs vergoed te krijgen.


Artikel 7.  Klantenservice

Alle correspondentie dient plaats te vinden met: Glucosamine.com, Fahrenheitstraat 7, 6662 PZ Elst, Nederland. Tel.: 0031 (0) 481-351 289. Fax: 0031 (0) 481-351 546. E-mail: service@glucosamine.com.


Artikel 8.  Privacy

8.1  Glucosamine.com zal uw persoons-, adres en bestelgegevens verwerken en opnemen in een bestand om de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te kunnen komen.

8.2  Deze gegevens zullen onder geen beding zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.

8.3  De informatie kan wel gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte nieuwsbrieven of aanbiedingen per mail van Glucosamine.com. Er bestaat steeds de mogelijkheid op eenvoudige wijze aan te geven dat u geen verdere mails wilt ontvangen. 

8.4  Indien u geen prijs stelt op persoonlijk gerichte aanbiedingen door Glucosamine.com, kunt u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Glucosamine.com laten weten of kenbaar maken middels een opmerking bij de bestelling.


Artikel 9.  Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Glucosamine.com totdat de aankoopprijs volledig is voldaan.


Artikel 10.  Overmacht/bijzondere omstandigheden

Glucosamine.com is niet verplicht tot het nakomen van aangegane leveringsverplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld. Zulke omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.


Artikel 11.  Voorbehoud

Glucosamine.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onbedoeld leveren van incomplete of onjuiste informatie.


Artikel 12.  Betaling / Incassokosten

Artikel  12.1  Bij betaling achteraf bent u verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen de volledige betaling hiervoor te voldoen.

Artikel  12.2  Bij uitblijven van volledige betaling kunnen, na enkele malen te zijn aangemaand per post of e-mail, alle redelijke kosten voor incasso, waaronder ook executie-, gerechtelijke- en rentekosten in rekening worden gebracht.

Artikel  12.3  Glucosamine.com behoudt zich het recht voor om bestellingen waarbij is gekozen voor achteraf betalen te weigeren indien zij daartoe aanleiding ziet.


Artikel 13.  Copyright

Websitedesign, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en schikking hiervan: copyright © 2000-2018, Glucosamine.com.


Artikel 14.  Medische disclaimer

Indien u medicijnen gebruikt of onder medische behandeling bent, dient u het gebruik van onze voedingssupplementen vooraf met uw arts of specialist te overleggen.

Ondanks de hoge zuiverheid van onze supplementen kan er sprake zijn van optredende neveneffecten. Iedereen is immers uniek. Zoals sommige mensen bepaalde voeding niet goed verdragen door intolerantie of allergie, zo kan ook een voedingssupplement door sommigen slecht verdragen worden. Glucosamine.com stelt daarom uitdrukkelijk dat het gebruik van voedingssupplementen voor eigen risico is.

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. De informatie is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

Voordat u via deze website gekochte producten gebruikt, dient u eerst de informatie op de verpakking aandachtig door te lezen.

Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde voeding.


Elst, 1 mei 2018

Bericht wordt verstuurd

Een vraag?

Wij antwoorden zo spoedig mogelijk.

Versturen
Contact