De specialist in glucosaminesupplementen.
Waar kwaliteit meer is dan een leus!
Click here for: United States
Menu

Kwaliteit is meer dan een slogan


U wilt goede kwaliteit voedingssupplementen, maar heeft daarbij de keus uit vele aanbieders. U kunt terecht op internet, in de winkel, bij de drogist of de apotheek. En vrijwel allemaal roepen ze dat ze de beste kwaliteit leveren. Maar hoe weet u nou eigenlijk of dat waar is?

Kwaliteit begint met een mentaliteit. Voor ons bij Glucosamine.com zijn supplementen niet zomaar producten, nee, ze zijn voor ons een manier van leven. Wij zijn vanuit onze wetenschappelijke en sportieve achtergrond heel enthousiast over voedingssupplementen en wat die voor het lichaam en de gezondheid kunnen betekenen. We gebruiken zelf dan ook tal van supplementen.

Vanuit die affiniteit met supplementen staan kwaliteit en veiligheid voor ons absoluut op de eerste plek. Dat uit zich in een uitgebreide bestudering van wetenschappelijke studies, gevolgd door een zoektocht naar de beste ingrediënten en de beste fabrikanten, zelfs als dat heel wat meer moeite, tijd en geld kost.

Bij onze supplementen krijgt u dan ook de volgende kwaliteitsgarantie:

  • Juiste dosering, gebaseerd op wetenschappelijke studies.
  • Goed veiligheidsprofiel. Ingrediënten die als onveilig te boek staan, zult u niet in onze supplementen aantreffen.
  • Zuiverheid. Al onze supplementen worden jaarlijks gecontroleerd op verontreinigingen door onafhankelijke laboratoria. Meer informatie vindt u op de pagina Laboratoriumcontrole.
  • Productie door fabrikanten die werken volgens de GMP- en HACCP-protocollen. Dat betekent dat zij procedures volgen die voedselveiligheid en -hygiëne waarborgen.
  • Productie in West-Europa. Zodoende is er een optimale communicatie mogelijk met de fabrikanten, wat resulteert in een veilige en kwalitatief goede productontwikkeling.
U vindt dit allemaal nog wat te algemeen? U hebt liever wat concretere informatie over hoe Glucosamine.com zich onderscheidt met de kwaliteit van haar supplementen? Laten we het wat tastbaarder maken aan de hand van drie mogelijke ‘kwaliteitsproblemen’:
  • Krijgt u de juiste dosering glucosamine?
  • Krijgt u echte chondroïtine of slechts gemalen kraakbeen?
  • Krijgt u visolie/omega-3 die vrij is van zware metalen en dioxines?


Krijgt u de juiste dosering glucosamine?

Het probleem:
Glucosamine sulfaat wordt soms te laag gedoseerd en soms juist te hoog, meestal uit onwetendheid. De wereld van de voedingssupplementen(industrie) is in de voorgaande decennia onstuimig gegroeid. Voorheen was dit het terrein van pioniers op het gebied van voeding en gezondheid. Onder hen Glucosamine.com, dat sinds 2000 actief is. Momenteel zijn er ook veel ‘ondernemers’ in deze markt die weinig affiniteit hebben met het gedachtengoed waarmee het allemaal begonnen is.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 1500 mg glucosamine sulfaat per dag een zinvolle dosering is. Een aanbieder die geen affiniteit heeft met het product glucosamine sulfaat, zal niet weten dat glucosamine sulfaat wordt gestabiliseerd met een zout. Als hij daarmee geen rekening houdt, levert hij 1500 mg ínclusief dat zout. Na aftrek van het zout blijft er liefst 24% minder over, een te geringe hoeveelheid.

Eerste berichtgeving:
Reeds begin 2002 wijst Glucosamine.com op deze website op dit probleem.

Officiële norm ingesteld:
Pas op 3 april 2006 zijn aanbieders van glucosamine verplicht om de hoeveelheid glucosamine base (glucosamine zonder ‘partnermolecuul’) op het etiket te vermelden, zodat de consument precies kan zien wat hij of zij koopt. Maar nog steeds zijn er aanbieders die een te lage dosering leveren of juist een te hoge. Een bekende voordeeldrogist heeft na het ontdekken van de te lage dosering simpelweg het gebruiksvoorschrift verhoogd van 2 naar 3 tabletten per dag. Daarmee wordt nu ineens te veel glucosamine geleverd, wat op lange termijn nadelige gevolgen kan hebben voor de insuline-sensitiviteit van de gebruikers van het supplement.


Krijgt u echte chondroïtine of slechts gemalen kraakbeen?

Het probleem:
Chondroïtine wordt gewonnen uit het kraakbeen van voornamelijk runderen. Het proces om 95% zuivere chondroïtine te verkrijgen is erg kostbaar. Op de wereldmarkt wordt echter gemalen kraakbeen met slechts 5% chondroïtine verhandeld als zuivere chondroïtine. Dat is natuurlijk veel goedkoper en was tot voor kort nauwelijks te ontdekken met de gangbare laboratoriumtests.

Eerste berichtgeving en onze reactie daarop:
In 2005 ontstaan de eerste geruchten over deze handel in gemalen kraakbeen. Onafhankelijke wetenschappers uiten begin 2006 hun bezorgdheid over de kwaliteit van chondroïtine. Een wetenschappelijke publicatie verwijst naar het Spaanse Bioiberica als meest betrouwbare producent. Dit bedrijf is na zeer strenge selectie verkozen om leverancier te worden van de chondroitine voor de grootschalige Amerikaanse GAIT-studie.
Glucosamine.com vindt de verzekeringen van de eigen leverancier niet overtuigend genoeg en legt contacten met Bioiberica. Eind 2006 wordt een overeenkomst gesloten voor de levering van (zeer prijzige) chondroïtine. De extra kosten neemt Glucosamine.com geheel voor eigen rekening.

Het verhaal krijgt een staartje: Een onbekende partij laat met de nieuwste analysetechniek diverse huismerken met chondroïtine testen. Uitslag: vijf van de zeven supplementen bevatten geen chondroïtine maar gemalen kraakbeen. Landelijke media berichten over deze zaak. Onze chondroïtine is helaas niet meegenomen in de test. Eén van de twee goede producten komt overigens van de voormalige leverancier van Glucosamine.com.

Officiële norm ingesteld:
De overheid heeft dit probleem nog niet aangepakt met regelgeving.


Krijgt u visolie/omega-3 die vrij is van zware metalen en dioxines?

Het probleem:
Grote delen van de wereldzeeën zijn vervuild. Deze verontreinigingen – zware metalen, pcb’s en dioxines – komen terecht in de voedselketen en hopen zich op in het vet van vissen. Het gehalte aan dioxines in bijvoorbeeld zalm kan daardoor zo hoog zijn dat één enkele portie al de maximale maandelijkse inname-limiet bevat. Ook visoliesupplementen, die worden gewonnen uit vette vis, kunnen te veel schadelijke stoffen bevatten.

Eerste berichtgeving en onze reactie daarop:
De vervuiling van vette vis is al vele jaren bekend in kleine kring, pas recentelijk besteden ook de media er aandacht aan. Glucosamine.com heeft echter al direct bij de introductie van zijn visolie/omega-3 supplement in 2006 gezocht naar een heel goede olie. Onze keuze is toen gevallen op de Marino-ol™ visolie van de Nederlandse-Canadese firma Stepan Lipid Nutrition. Er zijn weinig visoliën zoals Marino-ol waaraan de producent een merknaam verbindt. Het gros van de visoliën wordt merkloos verhandeld via tussenhandelaren. Wij willen echter graag weten welk bedrijf achter zo’n product zit en volgens welke principes het bedrijf werkt.

Stepan Lipid Nutrition werkt met zuiverheid van de olie als voornaamste aandachtspunt. Een ander sterk punt is het achterwege laten van chemische veranderingen van de olie om tot een hoge concentratie omega-3 vetzuren te komen. Marino-ol is een zuivere, natuurlijke visolie.

De vis waaruit de visolie is gewonnen betreft voornamelijk ansjovis. Deze wordt gevangen in de Stille Oceaan voor de kust van Zuid-Amerika. De Stille Oceaan is in vergelijking met andere zeeën niet erg vervuild. Hierdoor is ook de visolie schoon.
De binnengekomen visolie wordt geconcentreerd en gezuiverd waarna het eindproduct Marino-ol wordt gecontroleerd. Het uiteindelijke resultaat is een geconcentreerde visolie met het laagst mogelijke niveau aan vervuilende stoffen.

Wij laten zelf de visolie steekproefsgewijs controleren door een onafhankelijk laboratorium (NutriControl) op de aanwezigheid van zware metalen, dioxines en andere schadelijke stoffen. Die concentraties blijken zo laag te zijn dat ze óf niet detecteerbaar zijn (zware metalen) óf zeer ver onder de toegestane limiet zitten (dioxines). U zou bijvoorbeeld van onze visolie elke dag enkele duizenden capsules moeten nemen voordat u aan de inname-limiet van dioxines komt.

Officiële norm ingesteld:
De overheidsnormen voor de maximale hoeveelheid schadelijke stoffen in voeding bestaan al vele jaren. Er vindt echter geen grootschalige controle plaats.


Copyright © 2018 Glucosamine.com
Powered by osCommerce

Fahrenheitstraat 7, 6662 PZ Elst, Nederland